top of page

Ondřej Matouš

režisér, kameraman
Od roku 2015 se věnuji naplno tvorbě videa. Je úžasné sledovat, jak se vize, kterou vymyslíme společně s klientem, stává reálným vizuálním dílem..